Copyright

De teksten en tekeningen op www.hypnosemasters mogen niet vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HypnoseMaster en/of Empower Coach. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.